Selecteer een pagina

Inhoud van de opleiding

Daarnaast wil je natuurlijk ook een goed en eerlijk inkomen verdienen met jouw inspanningen als Longevity specialist.

here Daarom doen wij het voor Longevity Specialisten Nederland anders!

Voorafgaand aan de feitelijke vakopleiding Longevity Specialist (VLS), volg je bij ons een ondernemers & marketingtraining (OMT) van 2 maanden. Deze training is een echte doe-training welke jou stap-voor-stap op weg helpt naar het ondernemerschap en van jou een ondernemende specialist maakt.

Jij leert de lesstof, maakt de opdrachten en stuurt deze vervolgens in. De gemaakte opdrachten worden nagekeken en met je besproken door ervaren ondernemers en gewaardeerd met een voldoende  – matig – onvoldoende.  Het is dus in jouw eigen belang om alle modules met een voldoende af te sluiten.

Uit de ingestuurde opdrachten, zal echter ook snel duidelijk worden op welke onderdelen jij eventueel extra ondersteuning nodig hebt. Deze kan jou dan op maat worden aangeboden.

Heb je de opdrachten uit de OMT succesvol afgerond, dan start je met de post HBO vakopleiding Longevity Specialist (VLS). De VLS bestaat uit een theoretisch deel, 2 verplichte praktijkdagen en een begeleide stage van 4 maanden.

Bij het theoretisch deel wordt iedere module afgesloten met een meerkeuzetoets, welke ook gewaardeerd zal worden met een voldoende  – matig – onvoldoende. Alle toetsen uit de VLS dienen met een voldoende te worden afgesloten, omdat voor iedere toets met een voldoende een deelcertificaat wordt toegekend. Ook de praktijkdagen zullen op een zelfde wijze gewaardeerd worden. Je krijgt 6 maanden de tijd voor het maken van de toetsen en het volgen van de praktijkdagen.

Als alle toetsen gemaakt en met een voldoende zijn afgesloten, dan start je met jouw op afstand begeleide stage. Tijdens deze stage ben je gehouden ten minste 7 personen te begeleiden en hier dossiers van aan te leggen. Deze dienen ter controle aan de stagebegeleider te worden overhandigd.
Deze zullen eveneens beoordeeld worden met voldoende  – matig – onvoldoende. Na afloop van de stage zal een stageverslag opgemaakt worden met eenzelfde beoordeling en wordt van jouw een review gevraagd.
Voor zowel jouw stage, als stageverslag zal bij een voldoende eveneens een deelcertificaat toegekend worden.

Heb je alle deelcertificaten behaald, dan worden deze automatisch ingeruild voor het officiële LSN-diploma Longevity Specialist!

Uiteraard is het onmogelijk om na 12 maanden vakopleiding al alles te weten over langdurig gezond, energiek en vitaal te blijven. Zelfstudie is daarom dan ook essentieel. Daarnaast worden er via het studiecentrum op gezette tijden bijscholingen aangeboden (BSLS).

Alle opleidingen van AFLO zijn online te volgen, m.u.v. de praktijkdagen en de stage.

u

Theoretische vorming

Tijdens de theoretische vorming wordt de toepassing besproken van de synergetische combinaties van gezonde voeding, leefstijl en gerichte lichaamsbeweging. Tevens wordt besproken hoe de gezondheid in het algemeen kan worden verbeterd en hoe je middels optimalisering van de dagelijkse keuzes een natuurlijk, verantwoord gezonde procesgang plaats kan laten vinden. Rode draad in de opleiding zijn praktijkcasussen, zodat noodzakelijk inzicht wordt verkregen in de onderlinge verbanden.

De aangeboden kennis is dan ook onontbeerlijk voor de moderne succesvolle Longevity specialist. Onze focus ligt echter niet alleen op kennisoverdracht, maar juist ook op het in de praktijk brengen daarvan. We werken daarom met praktijkvoorbeelden en trainen specifiek op het toepassen van de voedings- en bewegings- en leefstijladviezen bij een cliënt. De integratie van zowel voeding, levensstijl als beweging, in een praktijkgericht programma maken deze opleiding absoluut uniek.

Een separate trainingsdag is gewijd aan het voeren van effectieve gesprekken. Hierbij is de theorie verweven met de praktijk.

Praktische vorming

Naast de praktische vorming van het werken met dit programma krijg je vanuit de organisatie alle steun en begeleiding bij de opbouw van jouw praktijk. Ten behoeve van deze begeleiding en steun zijn ook een aantal exclusieve tools ontwikkeld die direct ingezet kunnen worden. Onze ambitie ligt hierin dat wij iedere specialist willen helpen succesvol te worden. Verantwoorde keuzes op het gebied van leefstijl door een juiste combinatie van voeding, ondersteuning en lichaamsbeweging heeft bewezen te leiden tot meer energie en een positieve uitwerking op de aanpak en preventie van diverse ziektebeelden zoals: obesitas, diabetes type II, hart- en vaatziekten, osteoporose, depressie, kanker en vele andere ziekten.

ONDERNEMERS-/MARKETINGTRAINING

In de praktijk komt het helaas niet vaak voor dat één en dezelfde persoon zowel over ondernemerskwaliteiten als over coaching vaardigheden beschikt. Dit blijkt dan vaak ook een belemmering te zijn bij het succesvol opbouwen van een praktijk, waarmee men graag in zijn levensonderhoud wil voorzien.

go to site Om dit te ondervangen doet LSN het anders!

Voorafgaand aan de vakopleiding Longevity Specialist, volg je eerst de gemoduleerde doe-training Ondernemen & Marketing. Deze helpt je stapsgewijs bij een solide opbouw van jouw reputatie als succesvol Longevity Specialist en leidt dus uiteindelijk tot een stabiele praktijk. De training wordt gevolgd onder supervisie van ervaren vakspecialisten en krijg je hulp daar waar het nodig of gewenst is. Opgedane kennis en daaraan verbonden werkzaamheden gaan ook door gedurende de vakopleiding. Dit is mogelijk omdat het meeste geautomatiseerd zal zijn. Deze werkwijze zal dan ook resulteren in een groeiend klantenbestand, naarmate jouw vakopleiding vordert.

Met de Ondernemers & Marketing Training wordt je wegwijs gemaakt met de nieuwste en meest succesvolle manier van bedrijfsvoeren, namelijk “Social Selling” [hier]. Dat deze methode zeer succesvol is blijkt uit dit rapport van Multiraedt [hier].

“De afgelopen maanden heb ik de marketing opleiding gevolgd bij LSN. Het was voor mij werkelijk een openbaring in positieve zin. Dacht dat ik iets wist van marketing, wat een vergissing. Nu ruim twee maanden later weet ik wel beter. Alle nieuwe mogelijkheden zijn voorbij gekomen. Ook een mooi stuk persoonlijke ontwikkeling komt aan bod waar je wat mee kunt. Prettig is om de beantwoorden modules telefonisch door te nemen met een deskundige docent. Het krachtige van deze aanpak is dat je winkel, de website, staat voordat je de theorie in gaat duiken. Niet gedacht dat deze opleiding zoveel diepgang zou hebben!”

Quintus Demes

Longevity Specialist i/o, Longevity Praktijk "Alles in Balans"

“De opleiding marketing heeft mij geholpen om beter inzicht te krijgen in hoe ik mijn marketing het beste kan voeren. Vooral het kiezen van een doelgroep was een eyeopener.
Hierdoor kan ik de marketing beter aanpassen en richten op mijn doelgroep. Dit maakt marketing effectiever en goedkoper. Met behulp van de telefonische ondersteuning werden alle opdrachten besproken. Ook het stukje persoonlijke ontwikkeling zorgt ervoor dat ik nu helder heb waar ik mij fijn bij voel en waar ik naartoe wil werken. Door de opleiding ben ik dus een stap dichterbij naar het opbouwen van een succesvolle praktijk.”

Gwenn Klinkenberg

Longevity Specialist i/o, Longevity Praktijk "Lifestyle by Gwenn"

De Vakopleiding Longevity Specialisten is een veelzijdige en interessante opleiding die alle systemen van het menselijk lichaam behandeld. De mogelijke gevolgen van leefstijl keuzes als verkeerde voeding, chronische stress en bewegingsarmoede worden besproken. Daarnaast krijg je handvatten hoe je klanten kunt begeleiden in het bereiken van een vitale levensstijl, hoe je een eigen bedrijf moet opzetten en wat je moet doen om van jouw bedrijf een succes te maken”. 

Cynthia Nanniga

Longevity Specialist, Longevity Praktijk Vita

“De Vakopleiding Longevity Specialist is zeer diepgaand, kwalitatief hoogstaand niveau. Uitleg begrijpelijk en steeds mogelijkheid om te overleggen bij onduidelijkheden”.

Quitus Demes

Longevity Specialist, Longevity Praktijk Alles in Balans

LSN GEDIPLOMEERD

Iedere module van de vakopleiding wordt afgesloten met een toets.
Iedere toets dient met een voldoende afgesloten te worden, om het vereiste deelcertificaat te behalen.
Zijn alle deelcertificaten behaald, inclusief die voor je stage en stageverslag, dan worden deelcertificaten verruild voor het officiële LSN Diploma Longevity Specialist.

Het behalen van dit diploma is een vereiste, omdat kwaliteitshandhaving voor LSN vanzelfsprekend essentieel is.
Het LSN Diploma is vervolgens één jaar geldig en kan verlengd worden door het behalen van accreditatiepunten.
Een ander verlengingsvereiste is deelname aan het jaarlijks tentamen, waarvoor ook een voldoende behaald dient te worden.
Het op niveau houden van kennis is natuurlijk ook essentieel voor iedere zichzelf respecterende Longevity specialist.

Het jaarlijks tentamen staat onder toezicht van de examencommissie van AFLO.

Een opleiding kost geld

Kosten

De kosten van de post HBO vakopleiding Longevity specialist (VLS) zijn normaliter € 3.995,00 (excl. btw) en van de Ondernemers Marketing Training (OMT) € 2.995,00.
LSN is echter bereid een kandidaat in belangrijke mate tegemoet te komen, bij gebleken geschiktheid tijdens de oriëntatieprocedure.

Een eerste betaling dient voldaan te zijn voor aanvang van de OMT om een plaats te garanderen.

Examendata 2018

Het officiële overlegorgaan van Longevity Specialisten Nederland heeft in overleg met de examencommissie de volgende data vastgesteld voor 2018:

• 3 maart 2018
• 23 juni 2018
• 8 september 2018
• 10 november 2018

Examendata 2019

Het officiële overlegorgaan van Longevity Specialisten Nederland heeft in overleg met de examencommissie de volgende data vastgesteld voor 2019:

• 2 maart 2019
• 22 juni 2019
• 7 september 2019
• 9 november 2019

Kwaliteitswaarborg

Het officiële LSN-diploma is tot 12 maanden na uitreiking geldig.

Reden voor de beperkte geldigheid is dat het vak van Longevity specialist een uitermate dynamisch beroep is, waarvoor vakkennis op niveau gehouden dient te worden wil men cliënten optimaal kunnen analyseren, adviseren en begeleiden.
Om de kwaliteit van een individuele specialist te waarborgen wordt onder meer gebruik gemaakt van een constructie met accreditatiepunten.
Zijn de voorgeschreven accreditatiepunten binnen 12 maanden na uitreiking van het officiële LSN-diploma behaald, dan wordt de geldigheid opnieuw met 12 maanden verlengd.
De toekenning van accreditatiepunten en het minimaal te behalen aantal punten worden vastgesteld door het Management Team.
Toekenning accreditatiepunten:
• Behalen jaarlijks toets: 25 [max. 25]
• Franchise Overleg: 5 punten [max. 10]
• Meet & Greet: 10 punten [max. 20]
• Bijscholing: 10 punten [max. 30]
• Dossiervorming: 10 punten maximaal

Worden alle elementen optimaal benut, kunnen 95 punten behaald worden.
Het minimum aantal punten is voorlopig op 60 gesteld om het officiële LSN- diploma met 12 maanden te kunnen verlengen.
De jaarlijkse toets is een verplicht onderdeel.

Ook Longevity specialist worden?

Hulp nodig of heeft u vragen? Stel ze gerust via ons contact formulier.